Österling KBT


Stress och stressrelaterade besvär Stress är ett mångsidigt begrepp och kan lite löst användas för något som du upplever ibland, men även definiera en biologisk reaktion som triggas igång i kroppen under längre tid. Vi kan ändå säga att vi alla behöver stressreaktionen för att överleva och för att vi ska kunna kraftansamla vid större krav under kortare perioder i livet. Exempelvis behövs stressmekanismen för att mobilisera alla våra krafter för att reagera snabbt och kunna springa fort vid ett akut hot.


I dagens samhälle handlar det knappast om samma typ av akuta livshotande situationer som tidigare i vår historia. Det verkar mer handla om andra typer av situationer där vissa av oss verkar reagera med en diffus och ständigt pågående låggradig stress. Detta som svar på en under lång tid stressig situation utan återhämtning. I det sammanhanget  kan vi tänka oss att det blivit svårare att uppfatta och tolka signalerna från den egna kroppen om att ta det lugnt, vila och ägna sig åt återhämtande aktiviteter. Istället "kör en del av oss på" utan att lyssna på kroppens signaler. Ibland går det så långt att ett utmattningssyndrom utvecklas. I sammanhanget är det viktigt att förstå, att hur vi reagerar på stress och när vi reagerar med stress är individuellt och att vi till stor del kan lära oss att handskas med vår egna stressbeteenden/ reaktioner. Det kan innebära att förändring behövs i ens  livssituation.


Stressrelaterade besvär Exempel på vanliga kroppsliga symptom vid stress är hjärtklappning, yrsel, magbesvär, muskelspänningar, spänningshuvudvärk. Känslomässiga besvär vid stress kan yttra sig som oro, rädsla, ilska, humörsvängningar, nedstämdhet. Kognitiva symptom kan vara glömska och svårigheter att koncentrera sig. De beteendemässiga symptomen kan vara att personen gradvis isolerar sig, ältar/grubblar, utvecklar pedanteri, gör flera saker samtidigt och utvecklar kontrollbeteenden, både mot sig själv och andra.


Personer med stressymptom beskriver ofta svårigheter att sitta ner, slappna av och ta det lugnt. Det finns en känsla av att alltid ha bråttom, avbryta, inte hinna med, brist på möjligheter att påverka och många måsten. Men även påtaglig passivitet kan förekomma. Vanligt är att ha många belastande aktiviteter och ett underskott på sådana aktiviteter som främjar återhämtning och vila.


Utmattningssyndrom (utbränd, utbrändhet, gått in i väggen). Kortvariga perioder av stress är inte farligt och är tvärtom funktionellt då det hjälper oss att få "en skjuts" när vi behöver en extra kraftansamling. Om stressen däremot blir långvarig och den inte följs av återhämtning, kan stressrelaterade besvär utvecklas till allvarligare problem, till ett utmattningssyndrom. Framförallt kan människor som hela tiden är i gång med olika aktiviteter ligga i farozonen.

KBT har forskarstöd för att behandla stressrelaterade besvär.© Noomi Österling