Österling KBT

     

Jag som behandlar och driver mottagningen heter Noomi Österling och är grundutbildad i psyko-terapi inriktning KBT. Grundutbildningen var inom ramen för masterprogrammet i psykologi vid Karlstads universitet. Betyg och kursspecifikation: klicka här. Jag har en fil.kand. i beteende-vetenskap från GBG universitet i grunden. Utöver psykologistudier är jag utbildad mindfulness-instruktör steg 1 (MBSR) och har erfarenhet av Vipassana. Andra utbildningar är USKA inriktning psykiatri med erfarenhet av över 20 år inom LSS. Andra erfarenheter är som handledare för personalgrupper inom LSS. Tidigare verkade jag under många år inom det konstnärliga fältet och utbildade mig därefter till IT- och kommunikationsteknolog (Masterprogram Art&Technology, Chalmers 2008). 


                          

                          


Om Österling KBT

Grundutbildad KBT-behandlare/terapeut i psykoterapi. Vad innebär det?

I enlighet med Socialstyrelsens regler och förordningar ger min examen i psykoterapi behörighet att diagnosticera och behandla klienter. För att bli antagen till masterprogrammet i psykologi vid KAU krävdes 3 års akademiska heltidsstudier på grundläggande nivå. I programmet ingick utöver en grundläggande psykoterapiutbildning á 60 hp (steg 1 utökad med 15 hp), 60 hp i psykologi på avancerad nivå. Den obligatoriska klientpraktiken var i mitt fall förlagd på BUP i Trollhättan under 1,5 år med handledning. År 2014 var jag färdig med min masteruppsats som undersökte effekter av mindfulness, ensamt och i floatingtank, jämfört med en kontrollgrupp. Samma år startade jag egen terapimottagning då jag längtade efter att få använda mig av det jag lärt mig.


I mitt arbete som grundutbildad behandlare har jag tystnadsplikt och för journal. Jag är styrelseledamot i VsfKBT, västsvenska lokalföreningen i SfKBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Jag är även medlem i ICCE (International Center for Clinical Excellence Community).

All terapi på mottagningen bygger på beforskade diagnosspecifika och transdiagnostiska terapimodeller som tillhör KBT-familjen. Vanligt är inslag av ACT, DBT, Compassion, Mindfulness och MI. Vid parterapi utgår jag från IBCT, Integrerad beteendeterapi, en väl beprövad behandlingsform som vilar på gedigen vetenskaplig grund. IBCT är en blandning av klassisk KBT och modernt acceptansarbete. Metoden är användbar även i andra situationer, exempelvis i arbetsgrupper, där förståelse och samarbete håller på att trängas undan av misstroende och konflikt.

Det forskas mycket inom KBT och för att mina klenter ska få den bästa behandlingen försöker jag hålla mig uppdatarerad genom att gå kortare eller längre kurser (se urval nedan):


Universitetskurser i psykologi utöver min master i psykologi:

 • Arbetspsykologi, den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp., Mittuniversitetet, VT 2022.
 • Forskningmetodik, psykologi, 7,5 hp., Mittuniversitetet, HT 2021.
 • Utvecklingspsykologi, 7,5 hp., Mälardalens högskola, 2020.
 • Working With Core Beliefs of 'Never Good Enough' , Credits: 4.00. NICABM (The National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine), 2019.
 • Fördjupningskurs IPNB (interpersonell neurobiologi) med fokus på hur neurobiologisk anknytning och medvetande samspelar i utveckling, pedagogik och behandling. Specialistkurs för psykologer med Ingrid Almgren Sjölander, GBG, 2019.
 • Emotioner inom psykopatologi, avancerad nivå,15 Hp. Mittuniversitetet, HT 2017.
 • MI (motiverande samtal + kodning) ur ett folkhälsoperspektiv med Staffan Hultgren, 7,5 Hp. GIH STHLM, HT 2016.
 • Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, avancerad nivå psykologiska institutionen,15 Hp. GBG universitet, HT 2015. Kursen ingick som specialistkurs för psykologer.
 • Beteendemedicin och hälsopsykologi med Lisspers, Almén & Sundin, 30 Hp. Mittuniversitetet, VT 2011.
 • Introduktion till Beteendeterapi och KBT, 7,5 Hp, Mittuniversitetet, VT 2011

Övriga: 

 • Emotions Summit, 2-5 maj 2021, Science & Wisdom of Emotions summit, https://www.scienceandwisdomofemotions.com/schedule-2021/
 • Workshop Att arbeta med skam och självkritik i behandling 22-23 mars 2021, CFT-institutet, Malmö.
 • EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies) digital kongress 2-5 sept 2020, "Adapting CBT to socially and culturally diverse environments".
 • RFSL grundkurs i HBTQ: normer, Hbtq-begrepp, lagar och mänskliga rättigheter, bemötande, februari 2019.
 • Krishantering och psykologisk första hjälp, med Ingrid Almgren Sjölander, HT 2018.
 • Parterapi utifrån IBCT och DBT, kurs med Alex Pimenta och Sally Marshall, GBG, VT 2018. 
 • Experiencing CBT from the inside out: A self‐practice/self‐reflection workshop for therapists. Workshop med James Bennet-Levý; GBG, Sept 2017.
 • KBT vid sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna med Irena Makower, kurs GBG, HT 2015.
 • Unified Protocol for the Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders" webinar med Shannon Zavala och David Barlow, 2015.
 • Schema Therapy: Basics and Beyond, webinar med Wendy Behary, VT 2015.
 • CBT for Obsessive disorders, webinar med Paul Salkovskis, VT 2015.
 • Mindfulnessinstruktör första steget i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) med Andries Kroese, VT 2011, Sthlm.
 • KBT-behandling vid sömnstörningar (insomni) med Markus Jansson-Fröjmark & Maria Söderström, Sthlm, HT 2010.Måndag
11:00 - 20:00
Tisdag
10:00 - 20:00
Onsdag
10:00 - 20:00
Torsdag
10:00 - 19:00
Fredag
17:00 - 19:00
Lördag
11:00 - 15:00
Söndag
Stängt