Österling KBT

Priser enskild terapi: Dagtid: 900 kr. Kvällstid: 1 000 kr från 17:30. Lörd och söndag 1 200 kr.

Det första bedömningssamtalet: 500 kr (gäller inte parterapi, helger eller rabatterat pris).

Rabatt dagtid för heltidsstuderande, arbetssökande och sjukpensionär 750 kr.

Pris parterapi: Rabattpaket med fyra träffar vardag dagtid, 4 800 kr. Därefter vardag dagtid: 1 300 kr,  vardag kväll 1 400 kr.

Lörd och sönd 1 500 kr. Fördelaktiga rabattpaket ges även för vardagskvällar och helger.

Företag: 25 % moms tilkommer på kostnaden.

Träffarna för enskild terapi sker normalt en gång per vecka i en behandling.


Praktisk information om parterapi: I parterapi-paketet ingår ett gemensamt första parsamtal (60 min). Därefter beslutar paret hemma eller på plats om de vill fortsätta. Om paret bestämmer sig på plats att fortsätta, får de med sig formulär att fylla i hemma. Om de istället vill bestämma sig vid senare tillfälle, skickas frågeformulären ut via mail vid en fortsättning. I det fallet betalas normaltaxa för en session på plats. Efter 2 enskilda samtal (ca 80 min var), hålls ett återkopplingssamtal (60 min). En paranalys baserad på enkätsvaren och tidigare samtal ges ut i text. En del par får tillräckligt med hjälp av paranalysen och samtalen för att fortsätta själva. Andra väljer att inleda en terapi.


Så här betalar du: Österling KBT handhar inga kontanter på mottagningen och betalning sker på plats med swish: 123 593 4609.

Det finns möjlighet att betala via en mailfaktura för samtliga besök under en månad, plus en administrativ avgift på 100 kr. Den fakturan betalas i slutet av samma månad. Det gäller dock inte det första bedömningssamtalet som behöver betalas med swish.

För företag gäller en längre betalningsfrist om så önskas.


Avbokningspolicy: Kostnadsfritt vid minst 48 timmar innan bokad tid. Halva kostnaden tas ut vid avbokning i spannet 48-24 timmar innan bokad tid. Full kostnad tas ut vid avbokning 24 timmar eller mindre före bokad tid.

Om skälet är att du blivit hastigt sjuk, finns möjlighet att ha ett videosamtal på bokad tid. Observera att onlinesamtal aldrig kan ges första gången vi ska träffas bla. för att du behöver visa legitimation (online gäller alltså inte första besöket). Du behöver också själv begära videosamtal i samband med avbokning. Klicka här för att avboka via mejl eller telefonsvarare.

Pris KBT terapi göteborg


  © Noomi Österling