Österling KBT

Parterapi/parsamtal hos Österling KBT Göteborg: Pris parterapi: klicka på "Priser & bra att veta". Boka tid parterapi: klicka på "Boka KBT här".

Att gå i parterapi innebär att ta hjälp av en utomstående för att på ett lugnt sätt kunna samtala med varandra.

Båda parter ska få komma till tals och få stöd med att prata med varandra om det som är viktigt för var och

en av dem. Det handlar aldrig om att undersöka vem som har rätt eller fel, eller att peka ut någon part. 

Syftet med de första parsamtalen är att samla in information för att få en uppfattning om problemens art men

även styrkor som finns i förhållandet.


I det första parsamtalet träffar terapeuten paret. Vid nästkommande två samtal träffar terapeuten parterna var och en för sig. Det fjärde samtalet är en återkoppling där terapeuten presenterar hur hon ser på problemet. Om terapeuten bedömer att hon kan hjälpa paret och de känner sig positiva till att inleda en terapi, inleds terapin. Innan och under terapins gång är det vanligt med olika formulär som fylls i hemma och ibland under besöken. 


I början kommer paret tillsammans med terapeuten behöva undersöka hur svårigheterna i relationen utvecklats och vad som gör att problemen kvarstår. En del i det är att parterna ska få syn på vad det är som triggar igång problematiska beteenden och en annan del handlar om vad parterna försöker förmedla i typiska konfliktsituationer. Med olika strategier kommer paret utveckla en förståelse för varandras verkliga behov som kanske inte har varit så tydliga tidigare. 


Under terapins gång får båda parter öva sig i att ersätta beteenden som triggar, förstärker och vidmakthåller ohjälpsamma beteende-mönster med att arbeta mer som ett team som samarbetar för att lösa ett gemensamt dilemma. Behandlingen innehåller en del handfasta och konkreta övningar, både i sessionen och övningar som paret gör hemma. Den här arbetsmetoden passar de flesta par oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning.


I parterapi arbetar behandlaren utifrån vetenskapligt utvärderad metodik med IBCT (Integrerad beteendeterapi för par), ibland med inslag av DBT (Dialektisk beteendeterapi) och Compassionfokuserad terapi. Terapiformerna tillhör KBT-familjen och är utformade att passa vid kommunikationssvårigheter och återkommande konflikter. Forskningsresultat från IBCT visar att cirka 2/3 av paren var kvar i relationen två år efter genomgången terapi. Paren uppgav även att tillfredsställelsen med relationen ökade. 


Parterapi Österling KBT Göteborg
Måndag
10:00 - 20:00
Tisdag
10:00 - 20:00
Onsdag
10:00 - 20:00
Torsdag
10:00 - 20:00
Fredag
17:00 - 20:00
Lördag
11:00 - 15:00
Söndag
Stängt