Österling KBT

Insomni/Sömnproblem behandlas med fördel med KBT och är vanligt att ha i befolkningen. Problem med sömn behandlas först när det leder till svårigheter att fungera i vardagen och då är det oftast det som kallas insomni. I det sammanhanget kan det vara viktigt att veta att det är fullt normalt att sova sämre under enstaka nätter eller till och med under en stressig period i livet. För vissa utvecklas däremot sömnlösheten till att bli ett större problem.


Sömnstörningen kan se ut på olika sätt. Ofta beskrivs svårigheter med att somna in, att bibehålla sömnen (flera och långa uppvaknanden) eller för tidigt uppvaknande. KBT har ett gediget internationellt forskarstöd avseende insomni-behandling.


Exempel på  orsaker  till sömnstörningar:

1) medicinska, i form av smärta, kärlkramp, matsmältningsbesvär med mera. Missbruk av droger är ett annat skäl till störd sömn.

2) psykologiska orsaker anges ofta vara stress, depression, nedstämdhet, ibland PTSD.


Det går inte alltid att uttröna vad som kom först och vissa symptom kan vara resultatet av brist på sömn.


Inte sällan ses perfektionistiska drag hos de drabbade personerna.Måndag
11:00 - 20:00
Tisdag
10:00 - 20:00
Onsdag
10:00 - 20:00
Torsdag
10:00 - 19:00
Fredag
17:00 - 19:00
Lördag
11:00 - 15:00
Söndag
Stängt