Österling KBT


Insomni/Sömnproblem behandlas med fördel med KBT. KBT vid insomni ska inte förväxlas med sömnhygien som kan hjälpa vid lindrigare sömnstörningar. Det är vanligt att ha sömnsvårigheter i befolkningen och i det sammanhanget kan det vara viktigt att veta att det är fullt normalt att sova sämre under enstaka nätter eller under en stressig period i livet. För vissa utvecklas däremot sömnlösheten till att bli ett större problem. Då ställs ofta diagnosen insomni  som anses behöva behandlas först när det leder till svårigheter att fungera i vardagen..


Sömnstörningen kan se ut på olika sätt. Ofta beskrivs svårigheter med att somna in, att bibehålla sömnen (flera och långa uppvaknanden) eller för tidigt uppvaknande. KBT har ett gediget internationellt forskarstöd avseende insomni-behandling.


Exempel på  orsaker  till sömnstörningar:

1) medicinska: sömnapné, smärta, kärlkramp, matsmältningsbesvär med mera. Missbruk av droger är ett annat skäl till störd sömn.

2) psykologiska orsaker anges typiskt vara stress, depression, nedstämdhet, ibland trauma.


Det går inte alltid att utröna vad som kom först och vissa symptom kan vara resultatet av brist på sömn.

© Noomi Österling