Österling KBT

Insomni/Sömnproblem behandlas med fördel med KBT och KBT är förstahandsvalet inte bara i Sverige utan i hela världen. KBT mot insomni ska inte förväxlas med sömnhygien som kan hjälpa vid lindrigare sömnstörningar. Det är vanligt att ha sömnproblem i befolkningen och i det sammanhanget kan det vara viktigt att veta att det är fullt normalt att sova sämre under enstaka nätter eller till och med under en stressig period i livet. För vissa utvecklas däremot sömn-lösheten till att bli ett större problem, då ställs ofta diagnosen insomni  och anses behöva behandlas först när det leder till svårigheter att fungera i vardagen..


Sömnstörningen kan se ut på olika sätt. Ofta beskrivs svårigheter med att somna in, att bibehålla sömnen (flera och långa uppvaknanden) eller för tidigt uppvaknande. KBT har ett gediget internationellt forskarstöd avseende insomni-behandling.


Exempel på  orsaker  till sömnstörningar:

1) medicinska: sömnapné, smärta, kärlkramp, matsmältningsbesvär med mera. Missbruk av droger är ett annat skäl till störd sömn.

2) psykologiska orsaker anges typiskt vara stress, depression, nedstämdhet, ibland trauma.


Det går inte alltid att utröna vad som kom först och vissa symptom kan vara resultatet av brist på sömn.


Boka en tid för bedömning genom att klicka på "kontakt"  eller klicka här