Österling KBT


Social fobi eller social ångest behandlas med fördel med KBT. Social ångest/social fobi kan beskrivas som en kraftig rädsla att hamna i fokus för andra människors uppmärksamhet. Typiskt är en rädsla att göra bort sig och en oro och ångest inför och i situationer där personen upplever att hen måste prestera något. Den drabbade är rädd att bli granskad av andra och bli bedömd som pinsam, dum, ful eller något annat negativt. Det leder till att personen en lång tid före sociala situationer "inte kan tänka på annat".


Det finns även en rädsla för att andra ska upptäcka ens osäkerhet som kan yttra sig genom att händerna darrar, att en svettas eller rodnar. I en skrämmande situation är det vanligt med svårigheter att koncentrera sig på vad som pågår runt omkring. Fokus ligger istället helt på den egna personen och på de egna kroppsliga reaktionerna. Efteråt summeras och ältas vad som hänt och en mycket negativ bild av den egna prestationen målas upp.


Vid social fobi undviks eller genomlids dessa situationer med stor ångest och med hjälp av olika tricks (säkerhetsbeteenden). Ett trick kan vara att prata så tyst som möjligt för att andra människor inte ska märka av ens närvaro. Eller att titta ner i marken så att ingen kan se att man rodnar. Eller använda halsdukar, höga kragar, smink för att dölja eventuell rodnad. Eller använda solglasögon även när det inte är sol, ställa sig i en hörna och göra sig så liten som möjligt för att bli så osynlig som möjligt med mera.


Ångest i dessa situationer är ofta förenad med mer eller mindre starka kroppsliga reaktioner i form av svettningar, darrningar, ont i magen osv. Obehaget som detta medför gör att personen undviker sociala situationer helt eller delvis.

© Noomi Österling