Österling KBT

Tvångssyndrom eller OCD behandlas med gott resultat med KBT. Symptomen vid tvång delas in i två huvudkategorier; tvångstankar och tvångshandlingar.

Tvångstankar är obehagliga och påträngande tankar som skapar ångest. Tvångshandlingar är det den drabbade gör för att få bort ångesten. Enligt vissa forskare är cirka 25% av alla tvångsklienter sådana som enbart har tankar som neutraliserande tvångshandling, resten gör saker som är "osynliga"  eller synliga för andra.


Exempel på tvingande tankar kan handla om att förlora kontrollen, att glömma låsa dörren eller stänga fönster, rädsla för att skada sig själv eller rädsla för att göra andra illa, att göra fel, att inte stänga av spisen eller släcka ljuset, att smitta eller att bli smittad av andra, av föremål som dörrhandtag, handdukar mm.


Ibland kan tvångstankarna ha karaktär av en äckelkänsla inför något, exempelvis smuts.


De som lider av  det som populärt kallas "Pure O" (ingen klinisk diagnos) försöker hantera sina tvångstankar med olika sorters kontrolleranden eller undvikanden exv. att bekänna dem inför andra, söka försäkringar och bevis för att de inte är eller kommer göra det de är rädda för. Det som är annorlunda är att tvångshandlingarna är svårare att uppfattas och att tankarna ofta kretsar runt sexualitet, ansvar, våld, tro, hälsa och kärlek. Pure O kan även beskrivas som ovälkomna påträngande tankar och något som de flesta av oss någon gång i livet upplever. Den stora skillnaden är graden av problem vi får av dem, hur vi handskas med dem.


Tvångshandlingen är det beteende som utförs efter tvångstankarna. Tvångshandlingarna  upprepas och syftet är att reducera ångest och att förhindra att farliga saker inte ska inträffa. Några exempel på tvångshandlingar är att duscha eller tvätta händerna extremt mycket av rädsla för  att få någon sjukdom. Ett annat exempel är att upprepade gånger kontrollera maskiner och liknande, exvis kontrollera att spisen är avstängd eller dörren är låst. Att kontrollera spisen eller dörren en eller tom två gånger vid något eller några tillfällen under en period är dock inte tvångssyndrom.


Mentala tvångshandlingar kan vara att den drabbade exvis känner sig tvingad att i huvudet utföra mentala ritualer enligt ett regelsystem. Exv. att upprepa vissa ord, ramsor eller räkna till 10 för sig själv ett antal gånger. Det sker efter en tvångstanke.


Eftersom problemet tar mycket energi och tid i anspråk kan den drabbade få svårt att hinna med jobb, studier, vänner och familj. Många av dem som drabbas blir nedstämda och inte sällan deprimerade och drar sig undan situationer som utlöser besvären.


Många skäms och söker därför inte hjälp och många tror att de är ensamma om att ha dessa besvär. Det kan vara bra att veta att cirka 2% av Sveriges befolkning lider av OCD.