Österling KBT


Depression och nedstämdhet behandlas med fördel med KBT. Det kan vara på sin plats att konstatera att det är fullt normalt att emellanåt känna sig nere och tvivla på sig själv och mänskligheten. I de allra flesta fall går också såna här episoder över av sig självt. Ibland kan dock känslor av sorg, hopplöshet och starkare depressiva symtom utvecklas till en depression.


Depression kännetecknas av en kraftigt sänkt sinnesstämning som fortsätter längre än två veckor. Ofta upplever personen att energinivån går i botten och att intresset för omgivningen och vardagliga aktiviteter minskar. Vanliga symptom kan vara att personen får svårare att stiga upp om morgnarna och det som görs, det sker i ett betydligt långsammare tempo än tidigare. Vanligt är att den drabbade får problem med sömnen, äter för lite eller för mycket.


Många upplever att det blir svårare att fatta beslut, att koncentrationsförmågan försämras och det blir svårt att ta sig för saker.  Livet kan kännas meningslöst och personen tänker i negativa banor om sig själv, framtiden och omgivningen. Det kan vara vanligt att ha skuldkänslor, känna irritation, vara lättretlig och att känna sig värdelös. Självmordstankar förekommer.


Studier visar att ungefär en tiondel av befolkningen någon gång under sitt liv haft eller kommer att få en klinisk depression. En del depressioner uppkommer i samband med att personen drabbas av en svår förlust av något slag. Det kan vara förlusten av en närstående genom dödsfall eller skilsmässa. Det kan vara förlust av den egna hälsan, av ett arbete, att ha förlorat anseendet i något sammanhang eller kombinationer av olika stressituationer under längre tid. Ibland kan en stor förändring i livet (som inte behöver vara negativ) trigga en depression. Ibland ses ingen direkt orsak.

© Noomi Österling