Parterapi Göteborg
kbt-ångest

Parterapi Göteborg, IBCT (integrativ beteendeterapi för par).

 

Att gå i parterapi innebär att ta hjälp av en utomstående för att samtala med varandra på ett lugnt sätt.

Båda parter ska få komma till tals och få stöd med att tala med varandra om det som är viktigt för dem.

Det handlar aldrig om att undersöka vem som har rätt eller fel eller att peka ut någon part.

 

I början kommer paret tillsammans med terapeuten behöva undersöka hur svårigheterna i parets relation

utvecklats och vad som gör att problemen kvarstår över tid. En del i det är att paret ska få syn på vad det är som triggar igång problematiska beteenden och vad paret försöker förmedla i typiska konfliktsituationer. Med olika strategier kommer paret utveckla en förståelse för varandras verkliga behov som kanske inte har varit så tydliga tidigare.

 

Under terapins gång får paret öva sig på att ersätta sådana beteenden som triggar, förstärker och vidmakthåller ohjälpsamma beteendemönster med att arbeta mer som ett team som samarbetar med att lösa ett gemensamt dilemma. Behandlingen innehåller en del handfasta och konkreta övningar, både i sessionen och övningar som paren gör hemma. Den här arbets-metoden passar de flesta par oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning.

 

Så här går det till

Vid parterapi träffar paret gemensamt terapeuten första gången. Därefter träffar paret terapeuten utan sin partner en gång var. Efter dessa träffar bestäms en återkopplingssession för paret där terapeuten presenterar en behandlingsplan och hur hon ser på problemet.

Syftet med de första sessionerna är att samla in information för att få en första uppfattning om problemens art. Om terapeuten bedömer att hen kan ge den behandling som paret behöver och alla känner sig positiva till att inleda en terapi, görs en behandlingsplan med konkreta målsättningar. Innan och under terapins gång är det vanligt med olika formulär som fylls i hemma eller under besöken.

 

Vid parterapi arbetar behandlaren utifrån vetenskapligt utvärderad metodik med IBCT (Integrerad beteendeterapi för par), ibland med inslag av DBT (Dialektisk beteendeterapi) och Compassionfokuserad terapi. Terapiformerna tillhör KBT-familjen och är utformade att passa vid kommunikationssvårigheter och återkommande konflikter. Forskningsresultat från IBCT visar att cirka 2/3 av paren var kvar i relationen två år efter genomgången terapi. Paren uppgav även att tillfredsställelsen med relationen ökade.

 

För att få mer information om priser klicka på "Priser & bra att veta".