OCD-tvång

OCD eller tvång

Tvångssyndrom eller OCD behandlas med gott resultat med KBT. Symptomen vid tvång delas in i två huvudkategorier; tvångstankar och tvångshandlingar. Det är vanligast att ha symtom från båda kategorierna men en del personer lider endast av tvångstankar eller endast tvångs-handlingar. Tvångstankar är obehagliga och påträngande tankar som skapar ångest. Tvångs-handlingar är det den drabbade gör för att få bort ångesten. Enligt vissa forskare är cirka 25% av alla tvångsklienter sådana som enbart har tankar som neutraliserande tvångshandling, resten gör handlingar som är mer eller mindre synliga.

 

Exempel på tvingande tankar kan handla om att förlora kontrollen, att glömma låsa dörren eller stänga fönster, att skada sig själv, att göra andra illa, att göra fel, att inte stänga av spisen eller släcka ljuset, att smitta eller att bli smittad av andra, av föremål som dörrhandtag, handdukar mm.

 

Ibland kan tvångstankarna ha karaktär av en äckelkänsla inför något, exempelvis smuts. De kan också handla om att saker måste göras på ett speciellt sätt, ett bestämt antal gånger eller/och kännas på ett särskilt sätt, kännas "rätt" när man gör det.

 

Vissa tvångstankar kan ha karaktär av vidskeplighet som att den drabbade måste ställa skorna på ett visst sätt för att det inte ska ske en olycka. En del tvångstankar har att göra med sex och andra om religion och tabun.

 

Tvångshandlingen är det beteende som utförs efter tvångstankarna eller impulsen. Tvångs-handlingarna upprepas och syftet är att reducera ångest och att förhindra att farliga saker inte ska inträffa. Några exempel på tvångshandlingar är att duscha eller tvätta händerna extremt mycket av rädsla för att få någon sjukdom. Ett annat exempel är att upprepade gånger kontrollera maskiner och liknande, exvis kontrollera att spisen är avstängd eller dörren är låst. Att kontrollera spisen eller dörren en eller tom två gånger vid något eller några tillfällen under en period är dock inte tvångssyndrom.

 

Mentala tvångshandlingar kan utgöras av att den drabbade exvis känner sig tvingad att i huvudet utföra mentala ritualer enligt ett regelsystem. Exv. att upprepa vissa ord, ramsor eller räkna till 10 för sig själv ett antal gånger. Det sker efter en impuls eller tvångstanke.

 

Eftersom problemet tar mycket energi och tid i anspråk får den drabbade svårt att hinna med jobb, studier, vänner och familj. Många av dem som drabbas blir nedstämda och inte sällan deprimerade och drar sig undan situationer som utlöser besvären. Många skäms och söker därför inte hjälp och många tror att de är ensamma om att ha dessa besvär. Det kan i detta sammanhanget vara bra att veta att cirka 2% av Sveriges befolkning lider av OCD.