Beroende (substansberoende), skadligt bruk och riskbruk

Avseende alkohol eller spel Österling KBT-center behandlar individuellt och i grupp med återfallspreventiv behandling. Programmet har ett starkt internationellt forskarstöd och innehåller normalt 8-10 st manualiserade behandlingssessioner, exklusive bedömningssamtalen. Tilläggssessioner kan väljas till vid behov och boostersamtal är vanliga efter behandlingstidens slut.


Vid beroendeproblematik av alkohol krävs alltid en inledd nykterhet för att påbörja en terapi. Därefter väljer klienten om hen vill bli helnykter eller prova så kallat kontrollerat drickande.


Substanssyndrom (beroende) är idag definierad utefter ett kontinuum, enligt DSM 5,  där svårighetsgraden spänner från lätt till svår.