Terapeut tjänster

KBT i Göteborg

KBT-center ger psykologisk behandling vid ångest, oro, stress, depression, relationsproblem och liknande svårigheter. Vanliga diagnoser och problem som behandlas på mottagningen är:

 

 

KBT-center kan efter bedömningssamtal vid behov föreslå annan behandlare. Österling KBT kan tyvärr inte ta emot personer som nyligen har behandlats inom psykiatrin med otillräckligt resultat.

 

KBT i Göteborg