Priser

Priser och bra att veta om Österling KBT:

Individualterapi: 900 kr per besök. Kvällstaxa: 1 000 kr per besök. Det första bedömningssamtalet

kostar 500 kr. Kvällstid räknas från kl. 17:00 och framåt. Vid fler bedömningssamtal (vilket i princip är

nödvändigt) gäller ordinarie dag- eller kvällstaxa. Varje besök är cirka 50 minuter långt. De första

bedömnings-samtalen kan vara längre och vanligtvis behövs 2-3 sessioner avsättas för bedömning.

Beroende på arten av problematik varierar längden på terapin. Vanligt är 12-20 sessioner efter

bedömningen, exv. vid ångestsyndrom. Träffarna sker en gång  per vecka för att hålla kontinuitet mellan sessionerna.

Det finns möjlighet att ha videosamtal men inte under bedömningssamtalen. Priserna är densamma som vid ett vanligt samtal.


Parterapi: Ett paket med fyra träffar kostar 4800 kr. I paketet ingår ett gemensamt första parsamtal ca 60 min. Därefter får paret fylla i skattningsformulär på egen hand hemma att ta med nästa gång till sitt individuella samtal. Terapeuten träffar då parterna var för sig en gång var (ca 70 min per gång). Därefter hålls ett återkopplingssamtal med båda parter där behandlaren presenterar hur hon ser på parets problem och om de kan inleda en terapi. Om alla är positiva till att starta en samtalsterapi presenteras ytterligare information om denna. I det här skedet behöver inte paret bestämma sig, utan kan i lugn och ro prata igenom det tillsammans hemma. Ibland räcker det med 4 sessioner för att paret själva ska kunna gå vidare, ofta krävs fler sessioner.


Efter de första 4 samtalen: 1300 kr per besök dagtid. Kvällstaxa 1.400 kr per besök.


Om ett företag betalar tillkommer 25 % moms på kostnaden.


Österling KBT-center Göteborg handhar inga kontanter på mottagningen och betalning sker på plats med swish: 123 59 34 609 Det finns möjlighet att betala med E-faktura. Då mejlas en faktura med kostnaden för samtliga besök under en månad ut i god tid, plus en administrativ avgift på 100 kr. Den fakturan betalas i slutet av varje månad.


OBS! Avboka i god tid via sms, mejl eller telefonsvarare:  Klicka här för att avboka via mejl eller telefonsvarare.

Tidsfristen för kostadsfri avbokning är 48 timmar före den bokade tiden.

Tidsfristen som gäller för halva kostnaden är 24-48 timmar innan den bokade tiden. 

Hela kostnaden debiteras om återbud inkommer 24 timmar eller mindre innan den bokade tiden.


Mottagningen ligger på plan 3 ovanför Ungdomsmottagningen. Ta med legitimation vid första besöket.

Här hittar du Österling KBT-center