Österling KBT-center göteborg

Österling KBT-center är en privat psykoterapimottagning i centrum Göteborg. Mottagningen drivs av mig, Noomi Österling, utbildad beteendevetare vid Göteborgs universitet och fil. master i psykologi vid Karlstads universitet med inriktning vård & stödsamordning och KBT. En utökad (60 hp) steg 1- utbildning till grundläggande KBT-behandlare ingick i programmet. För betyg/intyg klicka här. All terapi på KBT-center bygger på beforskade diagnosspecifika eller transdiagnostiska terapiprogram som tillhör KBT-familjen. Det är vanligt med inslag av nyare behandlingsformer inom KBT-familjen, exvis ACT, DBT, Compassion-fokuserad terapi och mindfulness. Vid parterapi används IBCT, Integrerad beteendeterapi för par, som innefattar KBT och ACT, ibland med tillägg av DBT (dialektiskt beteendeterapi) och Compassion-fokuserad terapi.

 

På samma sätt som grundutbildade behandlare inom offentlig vård deltar jag regelbundet i handledning med leg. handledare. Du får med andra ord en möjlighet till "a second opinion". Det säkrar upp för att du som klient får en behandling med god kvalitet. Jag lyder under sekretesslagen, har tystnadsplikt och för journal. Journalerna lagras i ett slutet system som inte är sökbart eller åtkomligt för annan hälso- och sjukvårdspersonal. Jag är medlem i sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier) och ICCE (the International Center for Clinical Excellence community).

 

kbt-terapeut-göteborg
kbt-terapeut-göteborg

Min klientpraktik var på BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Trollhättan under 1,5 år. Därutöver har jag arbetat över 20 år inom LSS med ungdomar och vuxna. Andra arbeten har varit som handledare för personalgrupper inom LSS-vård och omsorg. För att hänga med i de senaste rönen ser jag till att vidareutbilda mig med jämna mellanrum. Exv. gick jag en kurs i Neuropsykologi och kognitiv neuro-vetenskap på avancerad nivå vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet HT 2015 och HT 2016 en kurs i MI (motiverande samtal) på GIH i Stockholm, innefattande kodning. År 2017 tog jag en kurs på avancerad nivå vid Mittuniversitetet som tar upp den senaste forskningen om Emotioner inom psykopatologi.

 

Ett utdrag från kurser, workshops & webinars från privata aktörer: mindfulnessinstruktör med första steget i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) för Andries Kroese (länk här*). "Parterapi utifrån IBCT och DBT" med Alex Pimenta och Sally Marshall, "KBT vid sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna" för Irena Makower och en manualiserad KBT-behandling för sömnstörningar (insomni) med Markus Jansson-Fröjmark."Schematerapi" med Wendy Behar, "CBT for Obsessive disorders" med Paul Salkovskis, "Unified Protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders" med Shannon Zavala och David Barlow och en behandling för unga med tics och tourette med Cara Verdellen & Jolande van der Griendt.