Österling KBT-center göteborg

     

kbt-terapeut-göteborg

Grundutbildad terapeut i psykoterapi. Vad innebär det?

I enlighet med Socialstyrelsens regler och förordningar ger min examen i psykoterapi behörighet att diagnosticera och behandla klienter. För att bli antagen till programmet vid KAU krävdes minst 3 års akademiska heltidsstudier i något människoinriktat ämne. I programmet ingick utöver en grundläggande psykoterapiutbildning á 60 hp, ytterligare 60 hp i psykologi på avancerad nivå. Den obligatoriska klientpraktiken var förlagd på BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Trollhättan under 1,5 år med handledning. År 2014 var jag färdig med min masteruppsats som undersökte effekter av mindulness, ensamt eller i floatingtank, jämfört med en grupp som fick vila i fåtölj. Samma år startade jag egen terapimottagning då jag längtade efter att få använda mig av det jag lärt mig.

Bra att veta om Österling KBT

Österling KBT-center är en privat psykoterapimottagning i centrum av Göteborg. Mottagningen drivs av mig, Noomi Österling, utbildad beteendevetare vid Göteborgs universitet och fil. master i psykologi vid Karlstads universitet (inriktning vård & stödsamordning och KBT). En utökad, 60 Hp grundutbildning i psykoterapi ingick i programmet, för betyg/kursspecifikation: klicka här. Andra utbildningar USKA inriktning psykiatri, (vuxenutb. GBG, 2010) och jag har arbetat över 20 år inom LSS med ungdomar och vuxna. Andra arbeten är handledare för personal-grupper inom LSS-vård och omsorg. Tidigare verkade jag under många år inom det konstnärliga fältet och är även utbildad IT- och kommunikationsteknolog (masterprogram vid Chalmers, 2008).
Psykolog, psykiatriker, psykoterapeut?

Många frågar mig vad skillnaden mellan psykolog, psykoterapeut mm är. Lite kort så är Psykologprogrammet en femårig generalist-utbildning med praktisk tjänstgöring 1 år. I programmet ingår 45 hp psykoterapi (gbg:s uni), motsvarande den tidigare statliga grundläggande psykoterapiutbildningen (sk. steg 1). En psykiatriker är läkare i botten därefter utbildad specialist i psykiatri. Oavsett om en person är legitimerad psykolog, legitimerad psykiatriker eller grundutbildad i psykoterapi, alla med lång utbildning, krävs ytterligare tre års utbildning för att få kalla sig legitimerad psykoterapeut (specialist i samtalsbehandling).

I mitt arbete som grundutbildad terapeut har jag handledning. Jag lyder under sekretesslagen, har tystnadsplikt och för journal. Jag är medlem i sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier) och ICCE (the International Center for Clinical Excellence community).

All terapi på KBT-center bygger på beforskade diagnosspecifika eller transdiagnostiska terapi-modeller som tillhör KBT-familjen. Vanligt är inslag av ACT, DBT, Compassion-fokuserad terapi och mindfulness. Vid parterapi utgår jag från IBCT, Integrerad beteendeterapi för par, som innefattar beteendeterapi och ACT, ibland med tillägg av DBT (dialektiskt beteendeterapi) och Compassion-fokuserad terapi.

Eftersom det forskas och ständigt händer mycket inom KBT försöker jag hålla mig uppdaterad och utveckla min kompetens, bland annat genom att gå kortare eller längre kurser se text nedan:

Fristående universitetskurser i psykologi:

 • Emotioner inom psykopatologi, kurs på avancerad nivå, 15 Hp. Mittuniversitetet, HT 2017.
 • MI (motiverande samtal + kodning) ur ett folkhälsoperspektiv Staffan Hultgren, 7,5 Hp. GIH STHLM, HT 2016.
 • Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, avancerad nivå vid psykologiska institutionen,15 Hp. GBG universitet, HT 2015.
 • Beteendemedicin och hälsopsykologi I och 2, 30 Hp. Mittuniversitetet, VT 2011.
 • Introduktion till Beteendeterapi och KBT, 7,5 Hp, Mittuniversitetet, VT 2011

Övriga:

 • RFSL grundkurs i HBTQ: normer, Hbtq-begrepp, lagar och mänskliga rättigheter, bemötande, februari 2019.
 • Fördjupningskurs IPNB" (interpersonell neurobiologi) med fokus på hur neurobiologisk anknytning och medvetande samspelar i utveckling, pedagogik och behandling för Ingrid Almgren Sjölander GBG, 2018-2019.
 • Krishantering och psykologisk första hjälp, för Ingrid Almgren Sjölander, HT 2018.
 • Parterapi utifrån IBCT och DBT, kurs med Alex Pimenta och Sally Marshall, GBG, VT 2018. 
 • Workshop med James Bennet-Levý; Experiencing CBT from the inside out: A self‐practice/self‐reflection workshop for therapists. GBG, Sept 2017.
 • KBT vid sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna för Irena Makower, kurs GBG, HT 2015.
 • Unified Protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders" webinar med Shannon Zavala och David Barlow, VT 2015.
 • Schema Therapy: Basics and Beyond, webinar med Wendy Behary, VT 2015.
 • CBT for Obsessive disorders, webinar med Paul Salkovskis, VT 2015.
 • Mindfulnessinstruktör med första steget i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) för Andries Kroese VT 2011, Sthlm.
 • KBT-behandling vid sömnstörningar (insomni) med Markus Jansson-Fröjmark & Maria Söderström, Sthlm, HT 2010.