kbt-terapeut-göteborg

I mitt arbete som grundutbildad terapeut (steg 1) har jag handledning. Jag lyder under sekretesslagen, har tystnadsplikt och för journal. Jag är styrelseledamot i VsfKBT (Västsvenska föreningen för kognitiva beteendeterapier) som ingår  i SfKBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier). Jag är även medlem i ICCE (the International Center for Clinical Excellence community).

All terapi på KBT-center bygger på beforskade diagnosspecifika och transdiagnostiska terapi-modeller som tillhör KBT-familjen. Vanligt är inslag av ACT, DBT, Compassion-fokuserad terapi, Mindfulness och MI. Vid parterapi utgår jag från IBCT, Integrerad beteendeterapi för par, som innefattar beteendeterapi och ACT, ibland med tillägg av DBT (dialektiskt beteendeterapi) och Compassion-fokuserad terapi.

Eftersom det forskas mycket inom KBT försöker jag hålla mig uppdaterad och utveckla min kompetens, bland annat genom att gå kortare eller längre kurser, se text nedan:


Fristående universitetskurser i psykologi:

 • Utvecklingspsykologi, 7,5 hp., Mälardalens högskola, 2020.
 • Working With Core Beliefs of 'Never Good Enough' September 18th, 2019, Credits: 4.00. NICABM (The National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine).

 • Emotioner inom psykopatologi, kurs på avancerad nivå, 15 Hp. Mittuniversitetet, HT 2017.
 • MI (motiverande samtal + kodning) ur ett folkhälsoperspektiv med Staffan Hultgren, 7,5 Hp. GIH STHLM, HT 2016.
 • Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, avancerad nivå vid psykologiska institutionen,15 Hp. GBG universitet, HT 2015.
 • Beteendemedicin och hälsopsykologi I och 2, 30 Hp. Mittuniversitetet, VT 2011.
 • Introduktion till Beteendeterapi och KBT, 7,5 Hp, Mittuniversitetet, VT 2011

Övriga:

 • RFSL grundkurs i HBTQ: normer, Hbtq-begrepp, lagar och mänskliga rättigheter, bemötande, februari 2019.
 • Fördjupningskurs IPNB" (interpersonell neurobiologi) med fokus på hur neurobiologisk anknytning och medvetande samspelar i utveckling, pedagogik och behandling. Kursen Ingår som specialistkurs för psykologer, med Ingrid Almgren Sjölander, GBG, 2018-2019.
 • Krishantering och psykologisk första hjälp, med Ingrid Almgren Sjölander, HT 2018.
 • Parterapi utifrån IBCT och DBT, kurs med Alex Pimenta och Sally Marshall, GBG, VT 2018. 
 • Experiencing CBT from the inside out: A self‐practice/self‐reflection workshop for therapists. Workshop med James Bennet-Levý; GBG, Sept 2017.
 • KBT vid sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna för Irena Makower, kurs GBG, HT 2015.
 • Unified Protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders" webinar med Shannon Zavala och David Barlow, VT 2015.
 • Schema Therapy: Basics and Beyond, webinar med Wendy Behary, VT 2015.
 • CBT for Obsessive disorders, webinar med Paul Salkovskis, VT 2015.
 • Mindfulnessinstruktör med första steget i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) för Andries Kroese VT 2011, Sthlm.
 • KBT-behandling vid sömnstörningar (insomni) med Markus Jansson-Fröjmark & Maria Söderström, Sthlm, HT 2010.Grundutbildad behandlare/terapeut i psykoterapi. Vad innebär det?

I enlighet med Socialstyrelsens regler och förordningar ger min examen i psykoterapi behörighet att diagnosticera och behandla klienter. För att bli antagen till programmet vid KAU krävdes 3 års akademiska heltidsstudier i något människoinriktat ämne, för min del beteendevetenskap. I programmet ingick utöver en grundläggande psykoterapiutbildning á 60 hp, ytterligare 60 hp i psykologi på avancerad nivå. Den obligatoriska klientpraktiken var förlagd på BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Trollhättan under 1,5 år med handledning. År 2014 var jag färdig med min masteruppsats som undersökte effekter av mindulness, ensamt eller i floatingtank, jämfört med en grupp som fick vila i fåtölj. Samma år startade jag egen terapimottagning då jag längtade efter att få använda mig av det jag lärt mig.Bra att veta om Österling KBT


Österling KBT-center är en privat psykoterapimottagning i centrum av Göteborg. Mottagningen drivs av mig, Noomi Österling, utbildad beteendevetare vid Göteborgs universitet och fil. master i psykologi vid Karlstads universitet (inriktning vård & stödsamordning och KBT). En utökad, 60 Hp grundutbildning i psykoterapi ingick i programmet, för betyg/kursspecifikation: klicka här. Jag är utbildad mindfulnessinstruktör steg 1 i MBSR.  Andra utbildningar är USKA inriktning psykiatri, (vuxenutb. GBG, 2010) och jag har arbetat över 20 år inom LSS med ungdomar och vuxna. Andra arbeten är handledare för personal-grupper inom LSS. Tidigare verkade jag under många år inom det konstnärliga fältet och är även utbildad IT- och kommunikationsteknolog (internationellt masterprogram, Art & Technology, Chalmers 2008).