Österling KBT-center göteborg

 

KBT- terapi i Göteborg

Österling KBT-center är en privat psykoterapimottagning i centrum av Göteborg. Mottagningen drivs av mig, Noomi Österling, utbildad beteendevetare vid Göteborgs universitet och fil. master i psykologi vid Karlstads universitet (inriktning vård & stödsamordning och KBT). En utökad 60 hp steg 1- utbildning till grundläggande KBT-behandlare ingick i programmet. För betyg/intyg klicka här. Andra utbildningar är mindfulnessintruktör första steget i MBSR för Andries Kroese och IT- och kommunikationsteknolog, masterprogram vid Chalmers.

 

All terapi på KBT-center bygger på beforskade diagnosspecifika eller transdiagnostiska terapi-program som tillhör KBT-familjen. Vanligt är inslag av olika behandlingsformer inom KBT-familjen, exvis ACT, DBT, Compassion-fokuserad terapi och mindfulness. Vid parterapi används IBCT, Integrerad beteendeterapi för par, som innefattar KBT och ACT, ibland med tillägg av DBT (dialektiskt beteendeterapi) och Compassion-fokuserad terapi.

 

På samma sätt som grundutbildade behandlare inom offentlig vård deltar jag regelbundet i handledning med leg. handledare. Det säkrar upp för att du som klient får en behandling med god kvalitet. Jag lyder under sekretesslagen, har tystnadsplikt och för journal. Journalerna lagras i ett slutet system som inte är sökbart eller åtkomligt för annan hälso- och sjukvårds-personal. Jag är medlem i sfKBT (svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier) och ICCE (the International Center for Clinical Excellence community).

 

kbt-terapeut-göteborg

KBT- terapi i Göteborg

kbt-terapeut-göteborg

Min klientpraktik var på BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Trollhättan under 1,5 år. Därutöver har jag arbetat över 20 år inom LSS med ungdomar och vuxna. Andra arbeten har varit som handledare för personalgrupper inom LSS-vård och omsorg. För att hänga med i de senaste rönen ser jag till att vidareutbilda mig med jämna mellanrum. Exempelvis påbörjade jag en kurs i IPNB (interpersonell neurobiologi) den 2 oktober i år, länk här.

 

Utdrag av slutförda kortare och längre kurser, workshops & webinars:

En manualiserad KBT-behandling för sömnstörningar (insomni) med Markus Jansson-Fröjmark & Maria Söderström, Sthlm, HT 2010. Mindfulnessinstruktör med första steget i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) för Andries Kroese VT 2011, Sthlm (länk här*). "Unified Protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders" webinar med Shannon Zavala och David Barlow, VT 2015. "Schema Therapy: Basics and Beyond" webinar med Wendy Behary, VT 2015. "CBT for Obsessive disorders" webinar med Paul Salkovskis, VT 2015. "Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap" kurs på avancerad nivå vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, HT 2015. "KBT vid sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna" för Irena Makower, kurs GBG, HT 2015

"MI-kurs" (motiverande samtal) på GIH i Stockholm, innefattande kodning, HT 2016. "Emotioner inom psykopatologi" kurs på avancerad nivå, Mittuniversitetet HT 2017. "Parterapi utifrån IBCT och DBT" kurs med Alex Pimenta och Sally Marshall, GBG, VT 2018. "Krishantering och psykologisk första hjälp", för Ingrid Almgren Sjölander, HT 2018.